Teknik Periyodik Kontroller

C-s-420x140

TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek altyapı, cihaz, tezgah ve makinelerin
periyodik olarak teknik ölçümlerinin ve güvenlik kontrollerinin yapılması ve alınması gereken
önlem ya da yapılması gereken iyileştirmeleri yerine getirmek yasal zorunluluktur.
MERKEZ İSG kendi uzman teknik kadrosu ve çözüm ortağı olan firmalar ile işyerinizde bu
kontrolleri gerçekleştirmekte ve kontrol sonrası sonuçlarını işverene bildirmektedir. Bir önlem ya
da iyileştirme gerekiyorsa sonuç raporuna ek olarak öneriler yazılı olarak sunulmaktadır.

Aşağıda MERKEZ İSG tarafından yapılan teknik periyodik kontrollerin listesi yer almaktadır.
• Elektrik Kontrolleri
• Topraklama Tesisat’ Kapasite Kontrolü
• Paratoner Tesisatı Kontrolü
• Katotik Koruma Ölçümleri
• Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri
• Kompresörlerin Basınç Kontrolleri
• Kazan ve Hidrofor Basınç Kontrolleri
• Kaldırıcı Araçların Periyodik Kontrolleri
• Forkliftlerin Periyodik Kontrolleri
• Vinçlerin Periyodik Kontrolleri
• Liftlerin Periyodik Kontrolleri
• Caraskalların Periyodik Kontrolleri