Eğitimler

egitim-600-200-300x100

egitim-600-200-300x100

EĞİTİMLER
ZORUNLU EĞİTİMLER
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 5- (1) göre:
işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
• Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
• Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
• Çalışanların bu programlara katılmasını,
• Program sonunda katılanlar için bakanlıkça yetkili kuruluş tarafından katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.
Bu kapsamda işveren;
• Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur.
• Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile bu
risklerden korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.0

MERKEZ İSG profesyonelleri tarafından işveren adına bu eğitimler hazırlanır, çalışanlar
eğitime alınır, eğitim sonunda sınavları yapılarak, her çalışan için eğitim katılım ve bitirme
belgeleri düzenlenerek işverene teslim edilir.

EĞİTİM SÜRELERI
Çalışanlara verilecek eğitimler işyerinin tehlike sınıfına göre farklılık göstermektedir;
Az tehlikeli İşyerleri için en az 8 saat,
Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,
Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saattir.

egitim-bit-1

EĞİTİM KONULARI
• Üst Yönetim Eğitimleri
• İş Güvenliği Kurulu Eğitimleri
• Çalışma Mevzuatı
• Yangın ve Patlama Eğitimleri
• İlk Yardım Eğitimleri
• Çalışan Eğitimleri
– Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları – Güvenlik Kültürü
– İş Kazaları ve Mesleki Hastalıkların Sebepleri ve Korunma Prensipleri
– İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki Sonuçlar
– Kaza, Yaralanma ve Hastalıklardan Korunma Prensipleri
– Kimyasal, Fiziksel, Biyolojik ve Psikososyal Riskler
– Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
– İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
– Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kullanımları
– Ekranlı Araçlarla Çalışma
– Ergonomi
– Elle Kaldırma ve Taşıma Teknikleri
– Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
– Tahliye ve Kurtarma
– İşyeri Temizliği ve Düzeni
– Hijyen Eğitimi

YANGIN EĞİTİMİ
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre işverenler gerekli önlemleri almak
ve çalışanlara yangınla ilgili gerekli eğitimi vermek ya da verdirmekle yükümlüdürler.
MERKEZ İSG uzman kadroları tarafından yangın tipleri, yangın tiplerine göre söndürme şekilleri ve
yangınla ilgili diğer konuları içeren eğitimler çalışanlara verilmekte ve gereken önlemler alındıktan
yangın tatbikatı yapılarak bu konuda tam bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

İLKYARDIM EĞİTİMİ
İlk Yardım Yönetmeliği Madde 16:
• Kapsamdaki her kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için bir “İlk Yardımcı
Personel” bulundurulması,
• Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın ve kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10
personel için bir ”İlk Yardımcı Personel” bulundurulması zorunludur.
İşveren olarak belirleyeceğiniz ve “İlk Yardımcı Personel” olmaya uygun bir çalışan MERKEZ İSG
tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir eğitim programı ile yetiştirilir ve ilgili sınava
katılarak ilk Yardımcı Personel” belgesi almaya hak kazanır.
“İlk Yardımcı Personel” belgesi MERKEZ İSG tarafından işverene teslim edilir.