DUYURULAR

is-sagligi-600-200

İş Sağlığı Hizmetleri

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ İŞE GİRİŞ MUAYENESİ 6331 sayılı kanun gereği her çalışanın işe başlamadan önce gerekli tahlil ve testleri yapılmalı ve bunlara bağlı olarak sağlık muayenesi tamamlanmalıdır. İşe giriş sağlık

egitim-600-200-300x100

Eğitimler

EĞİTİMLER ZORUNLU EĞİTİMLER Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Madde 5- (1) göre: işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; • Programların hazırlanması

NEDEN BİR OSGB İLE ÇALIŞMALISINIZ ?

Yasal olarak yerine getirmeniz gereken tüm sorumluluklarınızı tek bir kuruluştan almış olursunuz. Bünyenizde İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğünüz ortadan kalkar. Tüm bu personelin sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri hizmet aldığınız OSGB’nin sorumluluğundadır. İşyerinizin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına karşılık gelen süre için kısmi zamanlı hizmet alırsınız ve daha ekonomik bir maliyetiniz olur.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI ve YÖNETMELİĞİ

“İnsana ve İçinde Yaşanan Çevreye Saygı” prensibiyle başlayan ve işveren ile çalışanlar tarafından ve benimsenen davranışlar toplamıdır. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçileri kapsayan bu kavram, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, firma tarafından belirlenen kuralları benimsemeyi ve bu kurallara uymayı kapsar. MERKEZ İSG size ve işletmenize bu konuda danışmanlık ve yol gösterme anlayışı içinde hizmet sunmaktadır.

MERKEZ İSG TARAFINDAN YAPILAN TESTLER

Aşağıda MERKEZ İSG tarafından yapılan analiz ve testler genel başlıklar halinde sıralanmaktadır. Tam Kan Analizi - Kan Şekeri Analizi Sedimentasyon Analizi Kolesterol ve Diğer Kan Yağlar’ Analizi Karaciğer ve Böbrek Fonksiyon Testleri Sarılık Testleri - Hormon Testleri Kanser Tarama Testleri - Bulaşıcı Hastalık Testleri Kan ve İdrarda Ağır Metal Tarama Testleri (Kurşun,Cıva,Krom vb.) Gaita Kültürü - Mikroskobisi - Gizli Kan Tespiti Tam İdrar Analizi- idrar Kültürü

Teknik Periyodik Kontroller

TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek altyapı, cihaz, tezgah ve makinelerin periyodik olarak teknik ölçümlerinin ve güvenlik kontrollerinin yapılması ve alınması gereken önlem ya da yapılması

Ölçüm ve Analizler

ÖLÇÜM VE ANALİZLER ÇEVRESEL VE KİŞİSEL ÖLÇÜMLER • İşyeri Titreşim Ölçümü • Kişisel Titreşim Maruziyet Ölçümü • İşyeri Gürültü Haritası Çıkarılması • İç Ortam Gürültü Ölçümü • Kişisel Gürültü Maruziyet

Sağlık Tarama

SAĞLIK TARAMA 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde işe girişte ve iş değişikliğinde sağlık muayenesi zorunlu kılınmıştır. Sağlık tetkiki yaptırılmayan

Yararlı Dokümanlar

  YARARLI DOKÜMANLAR   KANUNLAR     TÜZÜKLER   YÖNETMELİKLER